Bilder 2006-2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017 Panoramabilde av elva

Fangst 2010

Send bilder så setter jeg inn bildene  btrones@gmail.com
 
 
 
 

foto Geir Kv�l
 

foto Geir Kv�l
 
 

Foto B Trones