Gården Os

Os ligger mellom Finngamåga som grenser mot Strand og Nes innom Einan.

Os ligger innenfor området med middelalderbusetting i Beiarn. 

Os ble antagelig ryddet først på 1600 tallet, seinest i 1630 åra.

Rydningsmenn eller (ødegaardsmend) var skattefrie i den tida,

slik at vi vanskelig finner dem i dokumenter.

I  1645 finner vi Encen Marit med en sønn. Hun var (fararmit) og betalte ikke skatt.

Deretter har vi et mellomspill med Christian Cristophersen som også bøksket Savjord.

Fra 1652 har vi to oppsittere: Bård Pedersøn og Bendigt Floensøn, begge antagelig av Beiarslekt.

Den første nok fra Moldjord; den andre sønn av Floen Ingebretsøn Dokmo.

Tiendrengskapene fra 1663/1666 viser at de betaler en beskjeden korntiende, siste året også ostetiende.

Landskylda på Os var i den tida 1 vog fisk.


 Foto Bjørn A Molid


 Foto Bjørn A Molid


 Foto Bjørn A Molid