Os Vald

G.nr. 44. med en elvestrekning pæ 2,9  km.  Totalt 15 fiskekort
Strekning med smæ stryk.  Grus og stein dominerer bunnsubstratet.  Laksefiske og sjøørretfiske med mark, sluk og flue. 

Hele valdet er godt egnet for både flue og slukfiske. Valdet starter ved Einan, der elva renner rolig.  Nær vi kommer til Einanhølo, forandrer elva karakter, og i Jarfall renner elva gjennom stryk med store steiner før den igjen går over til roligere oppførsel til den kommer til Skoodden. Elva får på ny opp farten et stykke før den kommer inn i osen. Siste biten fra Skoodden til grense Strand, minner elva om en flod. Den siste delen blir  satt opp som fluefiskesone, der det ikke er motfiske. Denne sonen er eksklusiv og koster vesentlig mer enn de øvrige sonene.

Kart Os vald     Skriv ut kartet trykk HER

 

 

Opp